logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

Biuletyn Informacji Publicznej


ORGANAMI SPÓŁKI SĄ:

1. ZARZĄD

2. RADA NADZORCZA

3. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

ZARZĄD


Prezes Zarządu: Piotr Pasterniak

Rada Nadzorcza:


Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lech Rutkowski

Sekretarz Rady Nadzorczej: Michał Frybel

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Kazimierz Łatwiński

Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Grygier

 

Kompetencje

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

 

Przedmiot Działania Spółki:

Przedmiotem działania spółki jest:

1. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany 49.39.Z

2. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z

3. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z

4. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z

5. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

6. działalność agencji reklamowych 73.11.Z

7. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z

8. transport drogowy towarów 49.41.Z

9. działalność agentów turystycznych 79.11.A

10. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

 

Kapitał:

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 9.329.500 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.659 udziałów (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.

Rozkład jazdy

Rozkład jazdy autobusów: Gubin, Krosno Odrz., Sulechów, Świebodzin, Zielona Góra

Przepisy

Taryfa przewozowa, Regulamin dworca

PKS Karta

PKS Karta: Regulamin, Pytania

Kontrola rewizorska

Kontrola rewizorska.

Kontakt

Kontakt

bip logo

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

informacja telefoniczna

INFORMACJA o rozkładzie jazdy

Całodobowa linia telefoniczna z informacją o rozkładzie jazdy jest czynna 24h na dobę 365 dni w roku.

plansza informacyjna PFR poziom