logo krzywe1

Wyszukaj połączenie i kup bilet przez internet od 1 zł!

30,31.05.2024 r.

komunikacja autobusowa ...

Od 07.04.2024 r.

Zielona Góra-Sulechów-Świebodzin. ...

turystyka
BOS TOURS

Bus Tours

W ramach rozwiniętej działalności turystycznej nasze autobusy wożą Pasażerów po całej Europie. Kompleksową obsługę w tym zakresie oferuje Biuro Turystyczne BUS TOURS PKS Zielona Góra.

zobacz więcej

reklama
agencja reklamowa

Agencja Reklamowa

Agencja Reklamowa zdobyła zaufanie Klientów dzięki kompleksowej obsłudze, szerokiej ofercie, bogatej kolorystyce, wysokiej jakości stosowanych materiałów i indywidualnemu podejściu do każdego zamówienia.

zobacz więcej

usługi
home uslugi warsztatowe

USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych serwisów.
 
 
 

zobacz więcej

Biuletyn Informacji Publicznej


ORGANAMI SPÓŁKI SĄ:

1. ZARZĄD

2. RADA NADZORCZA

3. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

 

ZARZĄD


Prezes Zarządu: Piotr Pasterniak

Rada Nadzorcza:


Przewodniczący Rady Nadzorczej: Lech Rutkowski

Sekretarz Rady Nadzorczej: Michał Frybel

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Kazimierz Łatwiński

Członek Rady Nadzorczej: Łukasz Grygier

 

Kompetencje

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.

 

Przedmiot Działania Spółki:

Przedmiotem działania spółki jest:

1. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany 49.39.Z

2. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z

3. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z

4. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z

5. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z

6. działalność agencji reklamowych 73.11.Z

7. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z

8. transport drogowy towarów 49.41.Z

9. działalność agentów turystycznych 79.11.A

10. działalność pośredników turystycznych 79.11.B

 

Kapitał:

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 9.329.500 zł (dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 18.659 udziałów (osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości 500 zł (pięćset złotych) każdy.

bip logo

BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to system służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

informacja telefoniczna

INFORMACJA o rozkładzie jazdy

Całodobowa linia telefoniczna z informacją o rozkładzie jazdy jest czynna 24h na dobę 365 dni w roku.

plansza informacyjna PFR poziom